Tänk om

Tänk om – Att arbeta med social kompetens i skolan

1997-1999 jobbade jag som lärare i Stockholmsförorten Rågsved, av en del mindre smickrande kallat ”Drogsved”. Ett område som hade stor arbetslöshet, dåligt rykte och inte allt för inspirerande miljö. Bilstölder, slagsmål, droger och hot var en del av min och mina elevers vardag. Men allt var inte nattsvart. Här fanns kraft. Här fanns Torsten, rektor och idealist, vars dörr alltid stod öppen även för de som betedde sig sämst. Och här fanns pedagoger, envisa uthålliga och kreativa sådana. Jag tillbringade totalt sju år varav tre som lärare i Rågsved. En fin tid. Tuff men utvecklande. Den här boken, som är en metodbok i att jobba med elevers sociala kompetens föddes i Rågsved, men handlar inte om Rågsved.

Bokens Tänk om är ett utbildningsmaterial för lärare och andra pedagogiska ledare. Boken syftar till att ge en teoretisk grund för arbete med social kompetens i pedagogiska situationer samtidigt som den fungerar som ett praktiskt verktyg.

Tänk om tar upp ämnet social kompetens ur ett brett perspektiv och är tänkt att fungera som ett stöd för lärare som vill arbeta med övningar och teman som hjälper elever att bli mer socialt kompetenta. Den ger många konkreta tips om hur man kan förbättra elevernas sätt att lära in, öka deras motivation och förbereda dem för att socialt interagera i samhället. I boken behandlas exempelvis områden som kommunikation, kunskapssyn, gruppdynamik och personlig utveckling.

Bokens kapitel;

Social kompetens ”Social kompetens eller kompetensen att vara social?”

Kunskapssyn ”Att lära eller inte lära”

Gruppdynamik ”Interaktion genom aktion”

Kommunikation ”Kommunikation genom interaktion”

Etik ”Värden i världen”

Personlig utveckling ”Personlig utveckling utan inveckling”

Titel: Tänk om – att arbeta med social kompetens i skolan (handbok med tillämpningar)
Författare: Staffan Ekholm & Lars Sjödin
Utgivare: Studentlitteratur 2001
ISBN 9144016034,9789144016030
Antal sidor 176